Δικαίωμα εγγραφής
 
Δικαίωμα εγγραφής και φοίτησης στο νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφόρου» και βρεφοκομικό σταθμό του Πανεπιστημίου Κύπρου, έχουν όλα τα παιδιά φοιτητών, μελών του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού και άλλων ενδιαφερόμενων της κοινότητας Αγλαντζιάς, που είναι μέλη του σωματείου Κοινοτικού Νηπιαγωγείου «Λητώ Παπαχριστοφόρου» και Βρεφοκομικού Σταθμού Πανεπιστημίου Κύπρου, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης ή εθνικότητας, τα οποία διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά στην Κύπρο.
 
 
Ωράριο
 
Το ωράριο λειτουργίας τoυ νηπιαγωγείου και του βρεφοκομικού σταθμού είναι 7:00-17:30. Κάθε Τετάρτη θα γίνεται επέκταση του ωραρίου μέχρι τις 18:00 (για τους μήνες Σεπτέμβριο μέχρι Μάιο) ώστε να εξυπηρετούνται οι γονείς που εργάζονται το απόγευμα.
 
 
Δίδακτρα
 
Τα μηνιαία δίδακτρα ανά παιδί που θα φοιτά καθημερινά στο σχολείο μεταξύ των ωρών 07:00 π.μ. - 15:30 μ.μ. είναι €190 για το νηπιαγωγείο, και €290 για το βρεφοκομικό σταθμό. Το συγκεκριμένο ποσό δεν περιλαμβάνει το φαγητό. Όσοι γονείς θα δηλώσουν το ενδιαφέρον τους να παραμένει το παιδί τους στο χώρο του σχολείου για φύλαξη και φροντίδα μετά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου, δηλαδή από τις 15:30 – 17:30 μ.μ. (εκτός Τετάρτης), θα χρεώνονται με το επιπλέον ποσό των €50/ανά μήνα.
 
 
Ασφάλιση παιδιών
 
Η ασφάλεια και η υγεία των παιδιών στο χώρο του νηπιαγωγείου και του βρεφοκομικού σταθμού αποτελεί έναν από τους βασικούς μας στόχους. Για το λόγο αυτό, ο Τομέας Ασφάλειας και Υγείας της Υπηρεσίας Ανθρωπίνου Δυναμικού έχει προχωρήσει στην ασφάλιση όλων των παιδιών του κοινοτικού Νηπιαγωγείου «Λητώ Παπαχριστοφόρου» και του Βρεφοκομικού Σταθμού του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το κόστος ασφάλισης ορίστηκε στα έξι (€6) ευρώ για το κάθε παιδί. Η ασφάλεια του παιδιού ισχύει για ένα χρόνο φοίτησης του στο νηπιαγωγείο ή στον βρεφοκομικό σταθμό.
 
 
Προσωπικό
 
Το έμπειρο και άρτια καταρτισμένο προσωπικό του σχολείου μας είναι έτοιμο να προσφέρει αγάπη, φροντίδα, εκπαίδευση καθώς και μοναδικές εμπειρίες στα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού. Πρώτη μας έγνοια είναι να στηρίξουμε το κάθε παιδί ξεχωριστά προσφέροντάς του ασφάλεια και ποιοτική αγωγή αλλά και να το βοηθήσουμε να αναπτύξει όσες περισσότερες ικανότητες και δεξιότητες μπορεί σε όλους τους τομείς (σωματικό, κινητικό, ψυχοσυναισθηματικό, γνωστικό και κοινωνικό).
Σε κάθε τμήμα του νηπιαγωγείου και του βρεφοκομικού σταθμού εργάζονται δύο νηπιαγωγοί (η υπεύθυνη νηπιαγωγός και η βοηθός νηπιαγωγός).
 
 
Έρευνα
 
Το νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφόρου» και ο βρεφοκομικός σταθμός του Πανεπιστημίου Κύπρου, στοχεύει στην προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και ιδιαίτερα σε περιοχές οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για το χώρο της Νηπιοσχολικής Εκπαίδευσης στην Κύπρο. Το νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφόρου» και ο βρεφοκομικός σταθμός δίνουν την ευκαιρία για διεξαγωγή ερευνών που θα ενισχύουν την ενημέρωση του πολιτικού χώρου για τις καταλληλότερες συνθήκες ανάπτυξης και εκπαίδευσης των παιδιών νηπιοσχολικής ηλικίας, με στόχο την αλλαγή και ενίσχυση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών πολιτικών.
 
 
Σχολική μονάδα
 
Αριθμός παιδιών ανά τμήμα (Βρεφοκομικού Σταθμού)
Ο αριθμός των παιδιών που μπορούν να φοιτήσουν ανά τμήμα, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 6, για τις ηλικίες από 4 μηνών μέχρι και 2 χρονών, και τα 16 για τις ηλικίες από 2 χρονών μέχρι 3 χρονών.
 
Αριθμός παιδιών ανά τμήμα (Νηπιαγωγείου)
Ο αριθμός των παιδιών που μπορούν να φοιτήσουν σε κάθε τμήμα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 25. Σε τμήμα στο οποίο θα φοιτούν παιδιά με μικτές ηλικίες ή παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ο αριθμός τους δε θα υπερβαίνει τα 22. Οι αριθμοί αυτοί θα είναι σε συνάρτηση πάντοτε με το εμβαδό της τάξης.
 
Αριθμός τμημάτων
Θα λειτουργούν 3 τμήματα για το βρεφοκομικό σταθμό και 3 τμήματα για το νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφόρου», ή οποιοσδήποτε άλλος αριθμός τμημάτων αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα τμήματα θα διαμορφώνονται ανάλογα με τις ηλικίες των παιδιών που εγγράφονται κάθε σχολική χρονιά.
 
 
Σχολικό περιοδικό, ενημερωτικά έντυπα, ιστοσελίδα
 
Η σχολική διεύθυνση παρέχει καθημερινά πληροφορίες τόσο στο εκπαιδευτικό προσωπικό, όσο και στους γονείς (κυρίως μέσα από την ιστοσελίδα και το περιοδικό του σχολείου, αλλά και μέσα από έντυπα που αναρτούνται στις πινακίδες) για σεμινάρια, εκδηλώσεις, ημερίδες, βιωματικά εργαστήρια και οτιδήποτε άλλο αφορά την ενημέρωση και την επιμόρφωσή τους σε θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη και την εκπαίδευση των βρεφών και των νηπίων.
 
Το περιοδικό του σχολείου «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ» που εκδίδεται κάθε τέσσερις μήνες τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή μοιράζεται στους γονείς και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του σχολείου (www.ucy.ac.cy/nursery), η οποία επίσης παρέχει σημαντικές πληροφορίες που αφορούν όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με το σχολείο, την οργάνωση και τη λειτουργία του. Επιπλέον, οι γονείς ενημερώνονται τακτικά από τις εκπαιδευτικούς και τη διεύθυνση του σχολείου για διάφορα θέματα προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή συνεργασία που απαιτείται για την ομαλή και δημιουργική ανάπτυξη των παιδιών.
 
 
Εκδηλώσεις και δραστηριότητες 
 
Κάθε μήνα η διεύθυνση του σχολείου διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις, δραστηριότητες και διαλέξεις στις οποίες καλούνται να συμμετάσχουν και οι γονείς. Συχνά διάφοροι ειδικοί εντός και εκτός του Πανεπιστημίου Κύπρου παρουσιάζουν θέματα και απόψεις που αφορούν εκπαιδευτικούς και γονείς. Επίσης, τα παιδιά λαμβάνουν μέρος σε πολλές ενδοσχολικές και εξωσχολικές δραστηριότητες, όπως θεατρικά και εικαστικά εργαστήρια, δεντροφυτεύσεις, θέατρο, εκδρομές, επισκέψεις σε μουσεία και σε άλλους εκπαιδευτικούς χώρους.