Εκτύπωση
 
Εδώ και τρία χρόνια, κάθε Παρασκευή, πραγματοποιείται στο σχολείο μας η Μέρα Αθλοπαιδιών και Εκγύμνασης. Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν μέσα από το πρόγραμμα, τόσο τις κινητικές τους δεξιότητες όσο και στάσεις και συμπεριφορές που κρίνονται ωφέλιμες για τη διαμόρφωση υγιών προσωπικοτήτων. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή σε ώρες οι οποίες διαφοροποιούνται με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα της κάθε τάξης. Τα βρεφικά τμήματα παιδιών ηλικίας κάτω των 2 ετών θα λαμβάνουν μέρος σε παιχνίδια και ασκήσεις κινητικής ενδυνάμωσης στις τάξεις τους και στον κοινό χώρο του Βρεφοκομικού Σταθμού.
 
Πιο συγκεκριμένα, η φιλοσοφία του προγράμματος στηρίζεται:
 
 
thumbnail 7EB65547C1534DFF8FFC42C44DCDB2F1        thumbnail 20D9F83F55E443B68D7ABF4F7EC446AB      thumbnail 7234DAB672284850A2681EEEC05D79CB     thumbnail E48F1CACC0274418884A0CA77DC7AAF9    thumbnail EF413E8284C7427BBD3FBBAB857C4223    thumbnail EB70555F1BCC44048DF62099BD15A35B
 
 
 
thumbnail image 13     thumbnail image 11   thumbnail image 8   thumbnail image 7    thumbnail image 3   thumbnail image 6