Το όραμα του σχολείου μας ταυτίζεται με τη φιλοσοφία της ενιαίας εκπαίδευσης, δηλαδή της ποιοτικής εκπαίδευσης όλων των παιδιών σε σχολεία που σέβονται τις ατομικές τους διαφορές. Τα σχολεία αυτά οφείλουν να ενισχύουν τα παιδιά ώστε να αισθάνονται ότι αποτελούν όλα ισότιμα μέλη του σχολείου και της κοινωνίας.
 
Στο πλαίσιο αυτό, το σχολείο μας έθεσε ως προτεραιότητα εκπαίδευση των νηπιαγωγών σχετικά με θέματα αναπηρίας. Αφορμή για την εστίαση στην αναπηρία ήταν το ερευνητικό πρόγραμμα «Ψηφίδες Γνώσης», το οποίο αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το πρόγραμμα στοχεύει στην καταγραφή της εμπειρίας των ατόμων με αναπηρία και στη συλλογή υλικού από άτομα με αναπηρία που ασχολούνται με τα γράμματα και τις τέχνες ή έχουν δεσμούς με το αναπηρικό κίνημα. Σε συνεργασία με την επιστημονική υπεύθυνη του ερευνητικού προγράμματος, οργανώσαμε σειρά δραστηριοτήτων επαγγελματικής ανάπτυξης των νηπιαγωγών του σχολείου μας. Σκοπός των δραστηριοτήτων αυτών ήταν οι νηπιαγωγοί να είναι σε θέση να αναπτύσσουν προγράμματα ώστε τα παιδιά του σχολείου μας: (α) να κατανοήσουν την αναπηρία ως θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και (β) να έρθουν σε επαφή με το έργο των ατόμων με αναπηρία (ιστορίες ζωής, λογοτεχνικά κείμενα, ποιήματα, τραγούδια, έργα τέχνης, φωτογραφίες, κ.λπ.) το οποίο είναι αξιόλογο, αλλά συχνά απουσιάζει από τα εκπαιδευτικά προγράμματα των σχολείων.
 
Αναλυτικά, οι δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης που πραγματοποιήθηκαν ήταν οι ακόλουθες:

• Σεμινάρια επαγγελματικής ανάπτυξης των νηπιαγωγών, σεμινάρια Ενιαίας Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κύπρου, μελέτη βιβλιογραφίας, μελέτη υλικού που αναπτύχθηκε από άτομα με αναπηρία, εμπλοκή στη διαδικασία σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης διδασκαλίας.
• Συζήτηση νηπιαγωγών-ακαδημαϊκού για πιθανούς τρόπους ενασχόλησης των παιδιών με θέματα αναπηρίας, σεβόμενοι το Αναλυτικό Πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, χωρίς να αναπαράγουν στερεότυπα και χωρίς να δίνουν υπερβολική έμφαση στην αναπηρία.
• Αξιοποίηση του υλικού στην πράξη μέσα από ημερήσιους και εβδομαδιαίους προγραμματισμούς, project, διδασκαλία και αξιολόγηση διδασκαλίας.
• Συζήτηση εντυπώσεων και ανησυχιών των νηπιαγωγών με τη διευθύντρια σε εβδομαδιαία βάση.

Οι νηπιαγωγοί μελέτησαν το υλικό, προβληματίστηκαν, δοκίμασαν να προσεγγίσουν το θέμα με βάση τη βιβλιογραφία και έμαθαν από τη διαδικασία. Συνειδητοποίησαν ότι το υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί με δύο τρόπους:
 
• Για να εξυπηρετήσει στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος που δεν σχετίζονται με θέματα αναπηρίας (π.χ. οι πίνακες των ατόμων με αναπηρία μπορούν να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη λεπτών κινητικών ικανοτήτων).
• Για να προβληματίσει για θέματα αναπηρίας (π.χ. ένα ποίημα ή ένα τραγούδι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ενθαρρύνουν τα παιδιά να κινητοποιηθούν για υπεράσπιση του δικαιώματος όλων στην πρόσβαση).
 
Οι νηπιαγωγοί του σχολείου μας, θέλοντας να συμβάλουν στη διάχυση καλών πρακτικών, ετοίμασαν μια παρουσίαση και ένα βιβλιαράκι, τα οποία θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως εργαλεία για νηπιαγωγούς που θα ήθελαν να αξιοποιήσουν τις ιδέες αυτές.