Τα δίδακτρα καταβάλλονται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα, μέσω τραπεζικής εντολής στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό: 
Τράπεζα Κύπρου 357013235568 
 
Τα δίδακτρα κάθε μήνα καταβάλλονται κανονικά, ανεξάρτητα από τις απουσίες του παιδιού, είτε είναι ολιγοήμερες ή για ολόκληρο μήνα.