Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του Νηπιαγωγείου «Λητώ Παπαχριστοφόρου» και του Βρεφοκομικού Σταθμού του Πανεπιστημίου Κύπρου. Μέσα από την παρούσα ιστοσελίδα μπορείτε να ενημερωθείτε για διάφορα θέματα φιλοσοφίας, οργάνωσης και λειτουργίας του σχολείου καθώς και ερευνητικών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχουμε ως πανεπιστημιακή ομάδα. Επιπρόσθετα, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου, τις καθημερινές δραστηριότητες των παιδιών, τους χώρους του σχολείου, τις προσεχείς εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Ακόμη, στην ιστοσελίδα του σχολείου υπάρχουν διάφορα χρήσιμα έντυπα αλλά και άρθρα για κάθε ενδιαφερόμενο γονέα και εκπαιδευτικό.
 
Με τη λειτουργία του Νηπιαγωγείου και του Βρεφοκομικού σταθμού, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, υλοποιεί αφενός τους στόχους του για ακαδημαϊκή αριστεία και αφετέρου την πολιτική του για συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας, στα πλαίσια ενός περιβάλλοντος δημιουργίας, καινοτομίας, αγάπης για το παιδί και ασφάλειας. Το Νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφόρου» και ο Βρεφοκομικός Σταθμός του Πανεπιστημίου Κύπρου προσβλέπουν στη διαμόρφωση εκείνου του περιβάλλοντος μάθησης και ανάπτυξης που εξασφαλίζει τη συνέχεια της οικογενειακής αγάπης και ασφάλειας και θέτει γερά τα θεμέλια ποιότητας ζωής και εκπαίδευσης. Μέσα σε ένα ευχάριστο περιβάλλον το οποίο είναι εξοπλισμένο με υπερσύγχρονο εξοπλισμό ούτως ώστε να συμβάλλει στη μεγιστοποίηση των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στα παιδιά, στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης, πραγματοποιούνται συνεχείς δραστηριότητες μάθησης και ανάπτυξης. Οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιεί το σχολείο, στηρίζονται πάντα στη σύγχρονη και συνεχή έρευνα στο πεδίο της νηπιοσχολικής εκπαίδευσης και εμπλουτίζονται μέσα από τις εμπειρίες, τα αποτελέσματα των πρακτικών διεύθυνσης και προσωπικού, τους αναστοχασμούς όλης της ομάδας καθώς και τις έρευνες που διεξάγονται.
 
Μέσα από ένα κατάλληλα σχεδιασμένο παιδαγωγικό πρόγραμμα το οποίο ενδυναμώνει τη συμμετοχή και τη φωνή των παιδιών, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνοντας υπόψη το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον κάθε παιδιού, επιδιώκεται η ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών σε όλους τους τομείς ανάπτυξης (νοητικό, κινητικές δεξιότητες, κοινωνικό- συναισθηματική ενδυνάμωση).
 
Όραμα του σχολείου είναι η δημιουργία μιας εκπαιδευτικής κοινότητας μάθησης, σ' ένα ασφαλές περιβάλλον, η οποία να βασίζεται στην ανάπτυξη θετικών σχέσεων και να ενισχύει την αγάπη για μάθηση. Το κάθε μέλος της κοινότητας καλείται να συμμετέχει ενεργά και έχει δικαίωμα διαμόρφωσης των εμπειριών του.
 
Νάσια Χαραλάμπους,
Διευθύνουσα Νηπιαγωγείου και Βρεφοκομικού Σταθμού Πανεπιστημίου Κύπρου