Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές της Εκπαίδευσης και της Φροντίδας των Παιδιών

  1.  Οι γονείς είναι οι πρώτοι παιδαγωγοί για το παιδί αφού γνωρίζουν πρώτοι πολλά και βασικά για το βρέφος τους όπως για παράδειγμα (ποιες είναι οι ρουτίνες του, τι του αρέσει να κάνει κ.α). Στόχος μας είναι αρχικά να νοιώσουν άνετα γονείς και παιδιά στο χώρο του σχολείου έτσι ώστε να αναπτυχθούν ισχυρές σχέσεις και αγαστή επικοινωνία και συνεργασία. Στη συνέχεια στόχο έχουμε να συνεργαστούμε παράλληλα έτσι ώστε το βρέφος να αναπτυχτεί ολόπλευρα και να αναπτύσσεται ομαλά και αβίαστα.
  2.  Ανθρώπινες Σχέσεις. Ένας από τους βασικότερους μας στόχους στον Βρεφοκομικό Σταθμό είναι δημιουργία, η ενίσχυση καθώς και η συνεχής ενδυνάμωση όλων των ειδών σχέσεων (σχέση γονέα – παιδιού, γονέα – εκπαιδευτικού, παιδιού με εκπαιδευτικούς, παιδιού με άλλα παιδιά κ.α). Αρχικός μας στόχος η συναισθηματική ασφάλεια όλων έτσι ώστε η διαδικασία της προσαρμογής και του αποχωρισμού να διεξαχθεί ομαλά και σωστά. Απώτερος μας στόχος τα παιδιά να αποκτήσουν βάσεις επικοινωνίας και ισχυρές σχέσεις οι οποίες θα είναι γερές βάσεις και για την μετέπειτα ζωή τους.
  3. Τα Βρέφη γεννιούνται ικανά και έχουν εσωτερική επιθυμία να μάθουν. Το κάθε παιδί έχει το δικό του παρελθόν, παρόν και μέλλον άρα και τον δικό του μοναδικό ρυθμό αλλά και τρόπο μάθησης και ανάπτυξης.
  4. Το περιβάλλον και η οργάνωση του χώρου είναι πολύ σημαντικά για την ολόπλευρη μάθηση και ανάπτυξη του παιδιού. Τα παιδιά αυτής της ηλικίας έχουν συνεχώς καινούργιες ανάγκες. Η διαρρύθμιση του χώρου διαφοροποιείται ανάλογα με τις ανάγκες και τις αναπτυξιακές δεξιότητες των παιδιών. Το παιδί μέσα στο χώρο του έχει ανάγκη να πειραματιστεί, να δοκιμάσει, να παίξει, να ανακαλύψει με απώτερο σκοπό να μάθει. Μέσα από διάφορες δραστηριότητες δίνεται χρόνος και χώρος στο παιδί να ανακαλύψει το περιβάλλον γύρω του και να το εξερευνήσει.
  5. Αναλυτικό Πρόγραμμα Βρεφών. Η ανάπτυξη και η μάθηση των Βρεφών πραγματοποιείται αβίαστα μέσα από το παιχνίδι και τις ρουτίνες. Το παιχνίδι (ατομικό ή ομαδικό) αποτελεί το πρώτο και το κύριο μέσο μάθησης για τα παιδιά, μέσα από το οποίο ανακαλύπτουν τον κόσμο γύρω τους. Οι ρουτίνες ως παιδαγωγικές δραστηριότητες και μέσα από την πρωταγωνιστική συμμετοχή των παιδιών αποτελούν καθημερινές μαθησιακές εμπειρίες.
  6. Χώρος και Χρόνος. Το κάθε παιδί χρειάζεται το δικό του χρόνο και χώρο μέχρι να προσαρμοστεί και να νοιώσει άνετα στο νέο του περιβάλλον. Μέσα από την ανάπτυξη των σχέσεων, του προγράμματος προσαρμογής, τον πειραματισμό, την εμπλοκή στις ρουτίνες καθώς και την καθοδήγηση των νηπιαγωγών πετυχαίνεται η ομαλή μετάβαση του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον.
  7. Παρατήρηση. Οι νηπιαγωγοί παρατηρούν καθημερινά το παιδί με σκοπό να εντοπίσουν τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα αλλά και πιθανά αναπτυξιακά ζητήματα τα οποία μπορεί να παρουσιάζονται στην ανάπτυξη του παιδιού. Μέσα από την παρατήρηση διαμορφώνουν το αναλυτικό τους πρόγραμμα, ενημερώνουν τους γονείς, αναστοχάζονται για τις πρακτικές τους και πιθανόν να αναθεωρούν και τεκμηριώνουν την μάθηση και την ανάπτυξη του παιδιού. Κύριο μέσο καθημερινής παρατήρησης είναι τα έντυπα επικοινωνίας.
Τα τμήματα βρεφών περιλαμβάνουν παιδιά μικτών ηλικιών κάτω των 2 ετών. Προωθώντας αυτή τη φιλοσοφία έχουμε ως στόχο την αλληλεπίδραση των παιδιών μεταξύ τους (μικροί να βοηθούνται από τους μεγαλύτερους, να μιμούνται τη γλώσσα, την κίνηση, τις δεξιότητες και οι μεγάλοι ν΄ αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, αυτοπεποίθηση, ηγετικές ικανότητες,). Όπως υποστήριξε και ο Vygotsky, η ανάπτυξη είναι συνυφασμένη με την αλληλεπίδραση. Επιπρόσθετα μέσα από αυτές τις ομάδες ενθαρρύνεται η συνεργασία και η ανάπτυξη κοινωνικών καθώς και επικοινωνιακών δεξιοτήτων.