Ο ρόλος του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι:
 
Ο έλεγχος της συμβατότητας των προδιαγραφών εξοπλισμού και προγράμματος με τις προδιαγραφές του ΥΠΠ ως ελάχιστων απαιτήσεων για τη λειτουργία του νηπιαγωγείου.
 • Η ανάπτυξη του Αναλυτικού Προγράμματος σε συνεργασία με τη διευθύντρια και το ΥΠΠ, για το βρεφοκομικό σταθμό και το νηπιαγωγείο.
 • Ο εμπλουτισμός του προγράμματος με υλικά και δραστηριότητες, παιδαγωγικά υγιείς και επιστημονικά έγκυρες, ούτως ώστε το νηπιαγωγείο να καταστεί πρότυπο.
 • Η συμβολή στη συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού.
 • Η ανάπτυξη και έλεγχος διαδικασιών αξιολόγησης, συνεχούς-διαμορφωτικής καθώς και τελικής στο τέλος κάθε έτους τόσο για το προσωπικό, όσο και για το νηπιαγωγείο γενικότερα.
Το Επιστημονικό Συμβούλιο συμβουλεύει σε θέματα εκπαίδευσης και απαρτίζεται από:
 • Καθηγητής  Ζαχαρίας Ζαχαρίου – Πρόεδρος -Πρόεδρος Τμήματος Επιστημών Αγωγής 
 • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα. Ιλιάδα Ηλία – Εκπρόσωπος Τμήματος Επιστημών Αγωγής
 • Γραφείο Επιχειρησιακής Διεύθυνσης κ. Άθως Χρυσάφης – Λειτουργός Πανεπιστημίου, Υπεύθυνος Επιχειρησιακής Διεύθυνσης
 • Αναπληρώτρια καθηγήτρια κ. Σταυρούλα Φιλίππου – Εκπρόσωπος Τμήματος Επιστημών της Αγωγής
 • Αναπληρωτής καθηγητής κ. Παναγιώτης Σταυρινίδης – Εκπρόσωπος Τμήματος Ψυχολογίας
 • Καθηγητής κ.Φοίβος Παναγιωτίδης – Τμήμα Αγγλικών Σπουδών – Ακαδημαικό Μέλος άλλης Σχολής (Πέρα της ΣΚΕΑΑ), το οποίο διορίζεται απο την Σύγκλητο
 • Έλενα Θεοδοσίου – Μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου  (Διευθύντρια Νηπιαγωγείου και Βρεφοκομικού Σταθμού ΠΚ)