Στο σχολείο μας πραγματοποιείται η Μέρα Αθλοπαιδιών και Εκγύμνασης.
Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν μέσα από το πρόγραμμα, τόσο τις κινητικές τους δεξιότητες όσο και στάσεις και συμπεριφορές που κρίνονται ωφέλιμες για τη διαμόρφωση υγιών προσωπικοτήτων. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή σε ώρες οι οποίες διαφοροποιούνται με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα της κάθε τάξης. Τα βρεφικά τμήματα παιδιών ηλικίας κάτω των 2 ετών θα λαμβάνουν μέρος σε παιχνίδια και ασκήσεις κινητικής ενδυνάμωσης στις τάξεις τους και στον κοινό χώρο του Βρεφοκομικού Σταθμού.
Πιο συγκεκριμένα, η φιλοσοφία του προγράμματος στηρίζεται:
  • Στην εκτέλεση βασικών κινητικών δεξιοτήτων μετακίνησης, σταθεροποίησης και χειρισμού. Η μάθηση των βασικών κινητικών δεξιοτήτων είναι καθοριστικής σημασίας, γιατί (α) σχηματοποιεί βάση για την επιτυχία στις αθλητικές δεξιότητες κατά τη διάρκεια της εφηβείας και της ενήλικης ζωής, (β) τα μικρά παιδιά απολαμβάνουν τη μάθηση και (γ) όταν οι κινητικές δεξιότητες κατακτηθούν, διατηρούνται διά βίου.
  • Ενεργοποίηση δημιουργικής και κριτικής σκέψης κατά τη διεξαγωγή φυσικών δραστηριοτήτων: το πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής που χρησιμοποιεί την εξερεύνηση της κίνησης, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική λύση προβλημάτων και τον πειραματισμό, μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην καλλιέργεια των νοητικών δεξιοτήτων των παιδιών.
  • Απόκτηση θετικής εμπειρίας από τη φυσική δραστηριότητα και ανάπτυξη της αυτό- έκφρασης αλλά και της κοινωνικότητας. Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να αποκτούν θετικές εμπειρίες μέσα από τα προγράμματα φυσικής αγωγής. Μέσω της κίνησης δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά, να φανταστούν, να ανακαλύψουν, να πειραματιστούν, και να αυτό-εκφραστούν.
  • Κατανόηση και σεβασμός της διαφορετικότητας των ατόμων και συνεργασία με όλους. Δίνεται έμφαση μέσα από το παιχνίδι, στην ανάπτυξη του σεβασμού της διαφορετικότητας των ατόμων και της συνεργασίας με όλους.