Εκτύπωση
Συμβούλιο Ωκεανογραφικού Κέντρου 
 • Ανδρέας Αλεξάνδρου, Ακαδημαϊκός, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Κατασκευαστικής, ΠΚ
 • Μαρίνα Αργυρού, Αναπλ. Διευθύντρια Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών
 • Ζαχαρίας Σιόκουρος, Διευθυντής, Maritime Institute of Eastern Mediterranean
 • Σπύρος Σφενδουράκης, Ακαδημαϊκός, Τμήμα Βιολογίας, ΠΚ
 • Κώστας Χατζηπαναγιώτου, Διευθυντής Τμήματος Περιβάλλοντος
 • Γεώργιος Γεωργίου, Ακαδημαϊκός, Διευθυντής Ωκεανογραφικού Κέντρου
 Ακαδημαϊκό Συμβούλιο  
 • Καθηγητής Γεώργιος Γεωργίου - Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής (Πρόεδρος)
 • Καθηγητής Παρασκευάς Ευριπίδου - Τμήμα Πληροφορικής
 • Καθηγητής Ανδρέας Κωνσταντίνου - Τμήμα Βιολογίας
 • Επίκουρη Καθηγήτρια Αναστασία Μπαξεβάνη - Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
 • Αναπληρωτής Καθηγητής Χρίστος Ξενοφώντος - Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
 • Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Πασχαλίδης - Τμήμα Χημείας
 • Καθηγητής Πάνος Ραζής - Τμήμα Φυσικής