Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
Πολυτεχνική Σχολή 
 
Φιλοσοφική Σχολή
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής
 
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών