Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Συνήθεις Ερωτήσεις-Απαντήσεις Υποφηφίων Φοιτητών μέσω Παγκυπρίων Εξετάσεων
 Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
Πολυτεχνική Σχολή 
 • Τμήμα Αρχιτεκτονικής
 • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
 • Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής
 • Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
 
 • Τμήμα Βιολογικών Επιστημών
 • Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
 • Τμήμα Πληροφορικής
 • Τμήμα Φυσικής
 • Τμήμα Χημείας
Φιλοσοφική Σχολή
 • Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
 • Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας
 • Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής
 • Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
 • Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
 • Τμήμα Νομικής
 • Τμήμα Ψυχολογίας
 
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
 • Τμήμα Αγγλικών Σπουδών 
 • Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
 • Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών