Καλωσορίσατε στην Ιστοσελίδα μας!

Σκοπός του Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης Υποψήφιων Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης είναι η προετοιμασία αποφοίτων πανεπιστημίων για ανάληψη διδακτικού έργου. Με το Πρόγραμμα αυτό επιδιώκεται ο εμπλουτισμός του πτυχιούχου με όλες εκείνες τις εμπειρίες και τις δεξιότητες που θα τον καταστήσουν ικανό να ερμηνεύει πρακτικά παιδαγωγικές θεωρίες και να μετασχηματίζει το περιεχόμενο διαφόρων γνωστικών αντικειμένων, ώστε να ασκεί με επιτυχία το ρόλο του στην τάξη και στον ευρύτερο χώρο του σχολείου. Το Πρόγραμμα έχει καταρτιστεί με μεγάλη επιμέλεια και στο σύνολο το προσφέρει στους εκπαιδευτικούς τα απαραίτητα εφόδια τόσο για την έναρξη της εκπαιδευτικής τους πορείας, όσο και για τη μελλοντική τους εκπαιδευτική σταδιοδρομία.