ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2024-2025

πληροφορίες για τους νεοεισερχόμενους εκπαιδευόμενους στο Πρόγραμμα 2024-2025

 1. πρώτα θα πρέπει να γίνει αποδοχή της πρόσκλησης στο σύνδεσμο της ΕΕΥ
 2. τέλος Ιουνίου, αφού η ΕΕΥ ενημερωσεί τη γραμματεία για τις αποδοχές, θα σας σταλεί στο email σχετική ενημέρωση με πληρφορίες για την εγγραφή σας στο Πρόγραμμα και την καταχώρηση των στοιχείων σας στο σύστημα του Πανεπιστημίου Κύπρου
 3. κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων σας στο σύστημα, θα υπάρχει πεδίο στο οποίο θα επισυνάψετε το αντίγραφο του μεταπτυχιακού τίτλου και της αναλυτικής βαθμολογίας, ώστε να αιτηθείτε απαλλαγή από μάθημα
 4. για αναστολή φοίτησης θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την ΕΕΥ που είναι αρμόδια
 5. στο σύνδεσμο Ωρολόγιο Πρόγραμμα θα αναρτώνται οι σχετικές πληροφορίες που αφορούν τα μαθήματα του Προγράμματος ( δεν θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές σε σχέση με το πρόγραμμα του 23-24)

 

 

Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης 2023-2024

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΥ 003 Μεθοδολογία Διδασκαλίας και Αποτελεσματικότητα

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΥ 003 ΣΑΒΒΑΤΟ 16-12-2023 1230-1530

 

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΥΣΙΩΝ -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 23-24

24/10/2023

Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας για τη διεξαγωγή της Σχολικής εμπειρίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 20-10-23

 

22/9/23 

Οδηγός  Σπουδών Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης

https://www.ucy.ac.cy/paidagogiki/wp-content/uploads/sites/245/2023/09/ΟΔΗΓΟΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-2023-2024.pdf

 

 

21/9/23

η περίοδος εξέτασης αιτημάτων απαλλαγής από μαθήμα έχει λήξει. Αιτήματα που θα αποστέλλονται θεωρούνται εκπρόθεσμα και θα απορρίπτονται.

όσοι/όσες επιθυμούν μπορούν να εκδώσουν Πανεπιστημιακή Κάρτα. Στο σύνδεσμό βρίσκονται οι οδηγίες, ο αριθμός 6 αφορά τους φοιητές και τις φοιτήτριες του Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης

https://www.ucy.ac.cy/expressservices/university_card/

10-9-23

Πατήστε στον πιο κάτω σύνδεσμο για να δείτε το πρόγραμμα της Τετάρτης για κάθε ειδικότητα

https://www.ucy.ac.cy/paidagogiki/wp-content/uploads/sites/245/2023/09/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΤΕΤΑΡΤΗΣ-ΓΙΑ-ΟΛΕΣ-ΤΙΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ-10-9-23.pdf

 

8/9/2022

Πληροφορίες που αφορούν τη διεξαγωγή των μαθημάτων του Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης 2023-2024

 • τα μαθήματα αρχίζουν την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 
 • τα μαθήματα της Τρίτης και της Παρασκευής θα γίνονται διαδικτυακά είτε μέσω ZOOM είτε μέσω TEAMS
 • ο διδάσκων/ η διδάσκουσα θα επικοινωνήσει μαζί σας μέσω email για να σας δώσει οδηγίες
 • για την πρόσβαση στο TEAMS θα χρησιμοποείτε το πανεπιστημιακό σας λογαριασμό και όχι το TEAMS του Υπουργείου Παιδείας
 • παρακαλείσθε να ελέγχετε και το προσωπικό σας email και το email του πανεπιστημίου που έχετε δημιουργήσει για να λάβετε τις προσκλήσεις των διδασκόντων και άλλες πληροφορίες
 • για να δείτε το πρόγραμμα μαθημάτων σας θα πρέπει να μπείτε εδώ https://www.ucy.ac.cy/aasw/bannerweb/    επιλέγοντας Banner web για φοιτητές/φοιτήτριες
 • για να έχετε πρόσβαση στο Πανεπιστημιο Email επιλέξετε από τις υπηρεσίες διαδικτύου https://www.ucy.ac.cy/web-applications/ το Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο -Office 365
 • θα πρέπει να έχετε όλοι /όλες δημιουργήσεις πανεπιστημιακό λογαριασμό για να έχετε  παρέχει πρόσβαση στο σύστημα BannerWeb, στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (Webmail), καθώς και σε άλλα συστήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου
 • όσοι/όσες δεν έχετε ακόμα δημιουργήσει τον ηλεκτρονικό τους λογαριασμό μέσω της Υπηρεσίας Δημιουργίας Λογαριασμού . ακολουθήστε τις οδηγίες για τη δημιουργία λογαριασμού και ρύθμιση του ελέγχου πολλαπλών παραγόντων (MFA) είναι διαθέσιμες εδώ
 • για να έχετε πρόβαση στο Blackboard επιλέξε τε το σύνδεσμο Blackboard από τις υπηρεσίες διαδικτύου  https://www.ucy.ac.cy/web-applications/
 • για την απαλλαγή θα ενημερωθείτε το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023 μέσω του προσωπικού σας email. Στο ατομίκο σας πρόγραμμα θα αναγράφεται και το μάθημα της Απαλλαγής για σκοπους συμπερίληψης των πσιτωτικών μονάδων
 • το σύνολο των μαθημάτων είανι 6, οι πιστωτικές μονάδες είναι 24
 • πληροφορίες για τον τρόπο διεξαγωγής των μαθημάτων της ΤΕΤΑΡΤΗΣ θα δείτε στο σύνδεσμο Ωρολόγιο Πρόγραμμα https://www.ucy.ac.cy/paidagogiki/timetable/

 

Για θέματα διορισμού αρμόδιο όργανο είναι η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (http://www.eey.gov.cy/ )

στο σύνδεσμο Ωρολόγιο Πρόγραμμα θα αναρτώνται οι σχετικές πληροφορίες που αφορούν τα μαθήματα του Προγράμματος

 

Ημερομηνία έναρξης μαθημάτων : 12/9/2023

Ημερομηνία λήξης μαθημάτων : 8/12/2023