Παρουσίαση Βιβλίου Τα μεταλλεία της Κύπρου 21 Ιουνίου 2022