Για να αποκτήσετε ηλεκτρονικές εκδόσεις των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κύπρου, ακολουθήστε τις οδηγίες που υπάρχουν στην ιστοσελίδα του βιβλίου που σας ενδιαφέρει (πατήστε στον τίτλο του βιβλίου που σας ενδιαφέρει):