Γενικές Πληροφορίες

Στόχος των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κύπρου (ΠΕΚ) είναι η στήριξη και η προώθηση της συγγραφικής δραστηριότητας, δίνοντας βήμα στην πνευματική παραγωγή στην Κύπρο αλλά και, ευρύτερα, στο χώρο του μείζονος ελληνισμού και διεθνώς. Οι ΠΕΚ έχουν στόχο την προαγωγή και διάδοση της επιστήμης, της τέχνης, του πολιτισμού και του κοινωνικού προβληματισμού μέσα από την παραγωγή και διακίνηση βιβλίων.

Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου έχουν την κύρια ευθύνη για τη διακίνηση, προώθηση και προβολή των εκδόσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου στην Κύπρο και Ελλάδα. Την επιστημονική αξιολόγηση των προτάσεων έχει η Συντακτική Επιτροπή των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κύπρου.
 
To Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε συνεργασία με τα Ελληνικά Γράμματα (Εκδόσεις Μεσόγειος) και τις Εκδόσεις Gutenberg έχει εκδώσει 24 βιβλία μέχρι σήμερα. Τα βιβλία καλύπτουν μια ποικιλία θεμάτων όπως λογοτεχνία, ποιήση, ψυχολογία, φιλοσοφία, ιστορία κ.ά.
 
Τα βιβλία των ΠΕΚ επιλέγονται με γνώμονα την εγκυρότητα και την επιστημονική τους ενδελέχεια, καθώς και τη συμβολή τους στην επιστημονική έρευνα και την προώθηση της γνώσης σε ποικίλους τομείς, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως η λογοτεχνική μελέτη, η ιστορία, η ψυχολογία κ.ά. Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου δημοσιεύουν και διακινούν βιβλία στους πιο κάτω τομείς: διδακτικά και ερευνητικά συγγράμματα, ελληνικά γράμματα, τέχνες, κυπρολογικές εκδόσεις, παιδικά βιβλία, εγχειρίδιια και, γενικά, εκδόσεις που προωθούν το στόχο της «κοινωνικής προσφοράς» του Πανεπιστημίου Κύπρου και προάγουν τον πολιτισμό και την παράδοση. Eπιπλέον, οι ΠΕΚ εκδίδουν βιβλία ευρύτερου ενδιαφέροντος για σημαντικά τρέχοντα θέματα και παράγουν επανεκδόσεις βιβλίων εκτός κυκλοφορίας, καθώς και μεταφράσεις βιβλίων σε όλους τους πιο πάνω τομείς.
 
Για τη Συντακτική Επιτροπή ΠΕΚ πατήστε εδώ.