Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου, σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Liberal Books, εντός του 2018 θα εκδώσουν τέσσερα νέα βιβλία.