Γενικές Πληροφορίες

Το Νεοελληνικό Σπουδαστήριο Πετρώνδα λειτουργεί από το 2010 ως κέντρο μελέτης και έρευνας της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Οι χώροι στους οποίους στεγάζεται (Νικόδημου Μυλωνά 30, 3ος όροφος) αποτελούν δωρεά του ζεύγους Χρήστου και Ευγενίας Πετρώνδα. Στους στόχους του Σπουδαστηρίου συμπεριλαμβάνεται η συστηματική έρευνα της νεοελληνικής γραμματείας σε όλη τη χρονική και γεωγραφική της έκταση και ειδικότερα της νεοελληνικής λογοτεχνίας της Κύπρου και η μελέτη της πνευματικής δραστηριότητας της ελληνικής παροικίας της Αιγύπτου. Επιμέρους στόχοι της λειτουργίας του Σπουδαστηρίου είναι η διεθνής προβολή του κυπριακού πολιτισμού, η παροχή κινήτρων σε νέους κυρίως ερευνητές για επιστημονική ενασχόληση με τις νεοελληνικές και κυπρολογικές σπουδές, η συνεργασία με διεθνή ακαδημαϊκά ιδρύματα και η εποικοδομητική παρέμβαση στην κυπριακή κοινωνία.