Διάλεξη από τον Καθ. John Paul Chou (Rutgers University (US)): “The search for new physics at the energy and lifetime frontiers” (May 23, 5:00 PM)

Διάλεξη από την Καθ. Francesca Fragkoudi (Durham University (UK)): “The cosmic dance of luminous and dark matter: Using stellar dynamics to shed light on the nature of dark matter” (May 21, 5:00 PM)
8 Μαΐου, 2024
Διάλεξη από τον Καθ. Konstantinos Sfetsos (National and Kapodistrian University of Athens (GR)): “Non-Abelian Ferromagnets” (May 24, 11:00 AM)
8 Μαΐου, 2024