Διάλεξη από τον Καθ. Konstantinos Sfetsos (National and Kapodistrian University of Athens (GR)): “Non-Abelian Ferromagnets” (May 24, 11:00 AM)

Διάλεξη από τον Καθ. John Paul Chou (Rutgers University (US)): “The search for new physics at the energy and lifetime frontiers” (May 23, 5:00 PM)
8 Μαΐου, 2024
Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Δημητριανού Γαβριήλ “Perturbative calculation of fundamental QCD quantities” (20 Μαΐου, 10:00)
9 Μαΐου, 2024