Διάλεξη με θέμα: “Quantum information applications for states in Chern-Simons theory” από τον Dr Dmitry Melnikov Institute of Physics, Natal, Brazil (Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2024, 17.00, Αίθουσα Β228)

Πρόγραμμα Διδασκαλίας Εαρινού Εξαμήνου 2023-2024
15 Ιανουαρίου, 2024
Πρόγραμμα Ενδιάμεσων Εξετάσεων Εαρινού Εξαμήνου 2023-2024
30 Ιανουαρίου, 2024