Διαλέξη από τον Καθ. Φώτη Φαράκο με θέμα: “Supergravity and the swampland program” (Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου, 17:30 Αίθουσα Β228)

Σεμινάριο από τον Καθ. Veljko Milutinovic (University of Belgrade (RS)) – Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023 | 17:00 | B228 (ΘΕΕ02)
17 Νοεμβρίου, 2023
Κενές Θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας (Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024)
27 Νοεμβρίου, 2023