Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της Σπυρούλλας Μαυρομμάτη