Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της Madeleine Dale (30 Μαΐου, 13:00)