Πρόγραμμα Διδασκαλίας Εαρινού Εξαμήνου 2022-23

“Tuning the Photochemistry of Azobenzene by Encapsulation” – Professor Igor Schapiro (Hebrew University of Jerusalem) 15 Δεκεμβρίου, Αίθουσα B228
9 Δεκεμβρίου, 2022
Πρόγραμμα Ενδιάμεσων Εξετάσεων – Εαρινό Εξάμηνο 2022-2023
24 Ιανουαρίου, 2023