Πρόγραμμα Ενδιάμεσων Εξετάσεων Χειμερινού Εξαμήνου 2022

Single Molecules and Nanoparticles in the Spotlight by Prof. Michel Orrit (Leiden University (NL)) Thursday Sep15, 2002, 5:00 PM, Room B228
12 Σεπτεμβρίου, 2022
Exploring novel phenomena in artificial oxide heterostructures by Dr.Marios Hadjimichael (University of Geneva), October 5th, 5.00 PM, Room B228 ΘΕΕ02
27 Σεπτεμβρίου, 2022