Σεμινάριο με θέμα: “Signals from the dark matter sector: gravitational waves and cosmic rays”(28 Φεβρουαρίου 2028, Αίθουσα Β228)