Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δώδεκα (12) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας (ΕΕΔ) για το Χειμερινό Εξάμηνο 2024-2025 μέχρι τις 10 Ιουνίου 2024.