6 Ιουλίου, 2022

6 Ιουλίου, 2022

Η επανεκκίνηση του επιταχυντή LHC για το Run 3 – Απευθείας σύνδεση με το κέντρο ελέγχου του επιτυχανυντή στο CERN για περιγραφή βήμα προς βήμα της διαδικασίας που απαιτείται για να συγκρουστούν οι δέσμες των πρωτονίων

Η επανεκκίνηση του επιταχυντή LHC για το Run 3 – Απευθείας σύνδεση με το κέντρο ελέγχου του επιτυχανυντή στο CERN για περιγραφή βήμα προς βήμα της […]