Οκτώβριος 2022

3 Οκτωβρίου, 2022

The Chiral Induced Spin Selectivity (CISS) Effect by Prof. Yossi Paltiel (Hebrew University (Israel)), October 13th, 5.00 PM, Room B228

The Chiral Induced Spin Selectivity (CISS) Effect by Prof. Yossi Paltiel (Hebrew University (Israel)), October 13th, 5.00 PM, Room B228 Poster