Δεκέμβριος 2022

9 Δεκεμβρίου, 2022

“Tuning the Photochemistry of Azobenzene by Encapsulation” – Professor Igor Schapiro (Hebrew University of Jerusalem) 15 Δεκεμβρίου, Αίθουσα B228

“Tuning the Photochemistry of Azobenzene by Encapsulation”
9 Δεκεμβρίου, 2022

Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της Σπυρούλλας Μαυρομμάτη

“Simulations of molecular transitions involving spin, charge and energy transformations” (15 Δεκεμβρίου, 11:00)