25 Ιανουαρίου, 2023

25 Ιανουαρίου, 2023

“Anomalous and axial Z’ contributions to muon g-2” – Dr Pascal Anastasopoulos (HEPHY(AT)), 26 Ιανουαρίου 2023, 17.00 Αίθουσα Β228

“Anomalous and axial Z’ contributions to muon g-2” – Dr Pascal Anastasopoulos (HEPHY(AT)), 26 Ιανουαρίου 2023, 17.00 Αίθουσα Β228