Εκτύπωση

ΔΟΜΗ

Συμβούλιο Τμήματος

Επιτροπές Τμήματος

 

ΕΝΤΥΠΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για ΑκαδημαΪκο Προσωπικό

Για Φοιτητές

 

Πρόεδρος 
Φώτιος Πτωχός
 
 Αντιπρόεδρος
Γρηγόριος Ίτσκος
 
Μέλη
Halil Saka
Κωνσταντία Αλεξάνδρου
Γιώργος Αρχοντής
Σταύρος Θεοδωράκης
Γρηγόριος Ίτσκος
 Κωνσταντίνος Μουλόπουλος
 Ανδρέας Όθωνος
 Χαράλαμπος Παναγόπουλος
Πάνος Ραζής 
Σπύρος Σκούρτης
Νικόλαος Τούμπας
Θεοδόσης Τρυπηνιώτης
Χαράλαμπος Τσέρτος
Κωνσταντίνος Χριστοφίδης
 
Φοιτητές Μέλη
Ανδρέας Καρπασίτης
Κυριάκος Μαράς
Αντρεάνα Μιχαήλ
Άννα Νικολάου
Άντρη Νικολάου