Εκτύπωση

ΔΟΜΗ

Συμβούλιο Τμήματος

Επιτροπές Τμήματος

 

ΕΝΤΥΠΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για ΑκαδημαΪκο Προσωπικό

Για Φοιτητές

Για Διοικητικό Προσωπικό

 

Πρόεδρος 
Φώτιος Πτωχός
 
 Αντιπρόεδρος
Γρηγόριος Ίτσκος
 
Μέλη
Κωνσταντία Αλεξάνδρου
Γιώργος Αρχοντής
Σταύρος Θεοδωράκης
Γρηγόριος Ίτσκος
 Κωνσταντίνος Μουλόπουλος
 Ανδρέας Όθωνος
 Χαράλαμπος Παναγόπουλος
Πάνος Ραζής 
Κωνσταντίνος Σκορδής
Σπύρος Σκούρτης
Νικόλαος Τούμπας
Θεοδόσης Τρυπηνιώτης
Χαράλαμπος Τσέρτος
Κωνσταντίνος Χριστοφίδης
 
Φοιτητές Μέλη
Κυριάκος Μαράς
Άντρη Νικολάου
Στέφανη Παραρέ
Άννα Νικολάου
Σάββας Χαψίδης