ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διδάσκων: Γ.Καστρινάκης

Κλασσική Μηχανική. Συστήματα αναφοράς αδράνειας και γενικευμένες συντεταγμένες, Νευτώνεια Μηχανική, το τυπικόν και οι εξισώσεις Λαγκάνζ, νόμοι διατήρησης, κίνηση σε κεντρικό δυναμικό, πεδία βαρύτητας, ταλαντώσεις μικρού μεγέθους, μηχανική του στερεού σώματος, εξισώσεις Χάμιλτον. Κβαντομηχανική. Η εξίσωση Schrodinger και η κυματοσυνάρτηση. Εισαγωγή στη στατιστική ερμηνεία της Κβαντομηχανικής. Κανονικοποίηση της κυματοσυνάρτησης. Μέσες τιμές και τελεστές θέσης, ορμής και ενέργειας. Μονοδιάστατα δυναμικά. Απειρόβαθο πηγάδι. Αρμονικός ταλαντωτής. Δυναμικό συνάρτησης δέλτα. Πεπερασμένο πηγάδι. Ελεύθερο σωματίδιο.

Ασκήσεις 1

Ασκήσεις 2

Ασκήσεις 3

Ασκήσεις 4

Ασκήσεις 5

Ασκήσεις 6

Ενδιάμεση εξέταση

Ασκήσεις 7

Ασκήσεις 8

Ασκήσεις 9

Ασκήσεις 10