2011 - Σήμερα | 2000 - 2010

Eπίθετο  

Όνομα 

  Έτος

Τίτλος Διατριβής   

Ερευνητικός Σύμβουλος

Ather 

Mohsan Waseem

2019

 Search for charged Higgs bosons with the H± -> tb decay in fully hadronic final state

Φ. Πτωχός 

Bacchio

Simone

2019

 Simulating Maximally Twisted Fermions at the Physical Point with Multigrid Methods

K. Αλεξάνδρου

Cali

Salvatore

2019

Model Study of Charm Loop Effects

Χ. Παναγόπουλος

Scapellato

Aurora

2019

Direct Evaluation of Parton Distribution Functions of the Nucleon from Lattice QCD

Κ. Αλεξάνδρου

Ηροδότου

Ελένη

2019

Search for an Exotic Decay of the Higgs Boson to a Pair of Light Pseudoscalars in the Final State of Two Muons and Two Tau Leptons in Protonproton Collisions at 13 TeV

Π. Ραζής

Κυριάκου 

Κυριάκος

2019

Dynamical Extensions of Band Theory: Non-Hermitian contributions and topological stabilization

Κ. Μουλόπουλος 

Σπανούδης

Γρηγόρης

2019

Perturbative renormalization of hadron operators and other fundamental quantities in Lattice Quantum Chromodynamics

Χ. Παναγόπουλος

Τσιακκουρή

Δήμητρα

2019

Search for an exotic decay of the Higgs boson to a pair of light pseudoscalars in the final state with two b quarks and two tau leptons in protonproton collisions at √s=13TeV

Π. Ραζής

Χαρίτου

Γεώργιος

2019

57Fe Mössbauer Spectroscopic Studies on β-Thalassaemia Using a Mouse Model for β-Thalassaemia and Red Blood Cell Samples from Patients

Χ. Τσέρτος

         

Παπαγιώργης

Πάρις

2018

Spectroscopic Studies of Nanocrystal Solids Functionalized for Optoelectronic Applications

Γ. Ίτσκος

         

Αντωνίου

Παναγιώτης

2017

Controlling Electron and Exciton Transfer Paths in Molecular Systems

Σ. Σκούρτης

         

Κωνσταντίνου

Γιώργος

2016

Topological and Conventional Quantum Matter in Strong Magnetic and Electric Fields: Ground State Thermodynamic and Transport Considerations

Κ. Μουλόπουλος

         

Χατζηγιαννακού

Κυριάκος

2015

Αδρονικές δομές συμπεριλαμβάνοντας συνεισφορές από ασύνδετα διαγράμματα

Κ. Αλεξάνδρου

         

Κώστα

Μάριος

2014

Pertubative study of quark and qluon operators with improved actions on the lattice

Χ.Παναγόπουλος 

         

Αττίκης

Αλέξανδρος

2012

Search for light charged Higgs bosons with the H±→τ±v decay in the fully hadronic final state

Π. Ραζής

Τσόκκου

Δήμητρα

2012

Δυναμική των Φορέων και Ιδιότητες Μεταφοράς σε Ημιαγωγικά Νανονήματα

Α. Όθωνος

         

Πολυδωρίδης

Σάββας

2011

Εφαρμογή ενός Αποδοτικού και Ακριβούς Προτύπου Έμμεσου Διαλύτη της Γενικευμένης Προσέγγισης Born στον Υπολογιστικό Σχεδιασμό Πρωτεϊνών

Γ. Αρχοντής

 

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας