2011 - Σήμερα | 2000 - 2010

Eπίθετο  

Όνομα 

  Έτος

Τίτλος Διατριβής   

Ερευνητικός Σύμβουλος

Ταμάμης

Φανούριος

2010

Formation of Peptide Nanostructures and Molecular Recognition of Complement Component C3 by Compstatin: Molecular Dynamics Studies

Γ. Αρχοντής

         

Σκουρουπάθης

Απόστολος

2009

Higher-Loop Renormalization in Lattice QCD and Non-Perturbative Studies of SU(N) Gauge Theories

Χ.Παναγόπουλος

         

Κουτσού

Ιωάννης

2008

Hadron Form Factors and Hadron Deformation from Lattice QCD

Κ. Αλεξάνδρου

Κωνσταντίνου

Μάρθα

2008

Higher Order Perturbative Calculations in Lattice QCD with Improved Actions for Quarks and Gluons

Χ.Παναγόπουλος

         

Λιουδάκης

Εμμανουήλ

2006

Μελέτη της ιοντικής εμφύτευσης, της θερμικής ανόπτυσης και του πάχους των δειγμάτων στη δυναμική των φορέων του πολυκρυσταλλικού πυριτίου χρησιμοποιώντας υπερταχείς παλμούς laser

Α. Όθωνος

         

Νέστορος

Μάριος

2000

Φωτοθερμικός Χαρακτηρισμός Ημιαγωγών και Ηλιακών Επιλεκτικών Επιφανειών

Κ. Χριστοφίδης

 

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας