Εκτύπωση
 
 
 
 

 

Επίθετο

Όνομα

Έτος

Τίτλος Διατριβής

Ερευνητικός Σύμβουλος

Στυλιανού

Φώτος

2010

 Perturbative Improvement of Fermion Operators in Strong Interaction Physics

Χ. Παναγόπουλος

         

Δημοσθένους

Παναγιώτα

2009

Εξερεύνηση της Φθορίζουσας Ουσίας Indocyanine Green με Σκοπό τη Σχεδίαση μιας Διαγνωστικής Καψούλας

Κ. Χριστοφίδης

Κυριάκου

Κυριάκος

2009

Μετασχηματισμοί Βαθμίδας στην Κβαντική Φυσική και Μή-Τετριμμένες Τοπολογίες στο Χωρόχρονο : Αλληλεπιδράσεις σε Μείγμα Κβαντικών Φορτίων

Κ. Μουλόπουλος

Παρασκευά

Βασιλική

2009

Μελέτη οπτικών ιδιοτήτων λεπτών υμενίων πολυκρυσταλλικού πυριτίου με τεχνική διέγερσης-ανίχνευσης υπερταχέων παλμών και φασματοσκοπίας υπεριώδους-ορατού-υπερύθρου

Α. Όθωνος

         

Έμπορας

Αλέξανδρος

2008

Έλεγχος των Ιδιοτήτων Νανοκρυσταλλικού Πυριτίου Χρησιμοποιώντας Υπερταχείς Παλμούς Laser

Α. Όθωνος

Ευριπίδου

Κυριακή

2008

Μέθοδοι Ανίχνευσης και Ανάλυσης Υλικών Έργων Τέχνης

Κ. Χριστοφίδης

Ηρακλέους

Νάταλυ

2008

Προσδιορισμός των μαζών υπερσυμμετρικών σωματιδίων

Π. Ραζής

Κανάρη

Κωνσταντία

2008

Οπτικές ιδιότητες νανοσωλήνων C60 σε πολυμερές P3HT και κβαντικών τελειών PbS, με τη μέθοδο της ελλειψομετρίας

Α. Όθωνος

Μουρούτη

Μαρία

2008

Μικροσκοπία Φωτοδιαμορφωμένης Θερμοανακλαστικότητας σε Εμφυτευμένα Ημιαγωγικά Υλικά στην παρουσία και μη Ηλεκτρικού Πεδίου

Κ. Χριστοφίδης

Τσόκκου

Δήμητρα

2008

Υπερταχέα Φασματοσκοπία σε ZnSe Νanowires και Λεπτά Υμένια Νανοκρυσταλλικού Si

Α. Όθωνος

Φεραίος

Ρηγίνος

2008

Constraints on SUSY from Cosmology

Π. Ραζής

Χατζηγιάγκου

Ελένη

2008

Εκκενώσεις αερίων σε διάταξη αιχμηρής άκρης με επίπεδο

Π.Ραζής, Φ.Πτωχός

         

Αντωνίου

Ανδρέας

2007

Διερεύνηση των Οπτικών Ιδιοτήτων νανοκρυστάλλων Πυριτίου

Α. Όθωνος

Αναστασίου

Τάσος

2007

Παραγωγή b-quarks στον επιταχυντή PP Tevatron και μελέτη της διάσπασης Β+ -> J/ψ Κ+

Φ. Πτωχός

Βάκκου

Έλενα

2007

Μελέτη των Οπτικών Ιδιοτήτων Λεπτών Υμενίων Ημιαγωγών, Άμεσου και Έμμεσου Χάσματος, με την Τεχνική της Ελλειψομετρίας

Α. Όθωνος

Δημητρίου

Χρυσάνθη

2007

Φωτοθερμικός αισθητήρας H2: Τεχνική, Πειραματική λειτουργία και Φυσικοχημική ανάλυση

Κ. Χριστοφίδης

Ζήνωνος

Ζήνωνας

2007

Εξερεύνηση μελανών οπών σε μεγάλες πρόσθετες διαστάσεις στον LHC με τον ανιχνευτή CMS

Φ. Πτωχός

Ιωάννου

Φίλιππος

2007

Διεπιφάνεια Υγρού - Αέρα Υδατικών Διαλυμάτων Αιθανόλης - Μοριακές Προσομοιώσεις με Πολώσιμο Μοντέλο Αιθανόλης βασισμένο σε Ταλαντωτές Drude

Γ. Αρχοντής

Λεοντιάδου

Μαρίνα

2007

Φασματοσκοπία Φωτοθερμικής Εκτροπής: Θερμικός Χαρακτηρισμός Παραδοσιακών Ημιαγωγών και Ημιαγώγιμων Δειγμάτων Κβαντικών Τελειών

Κ. Χριστοφίδης

Πελεκάνος

Κώστας

2007

Εξερεύνηση δυνατότητας ανίχνευσης σπάνιων γεγονότων σε μοντέλα με επιπλέον χωρικές διαστάσεις Φ.Πτωχός, Ν.Τούμπας

Σιερίφη

Χριστιάνα

2007

Ανάπτυξη Μικροσκοπίας Φωτοδιαμορφωμένης Θερμοανακλαστικότητας: Προκαταρκτικές Μετρήσεις σε Εμφυτευμένους Ημιαγωγούς στην παρουσία ή μη Ηλεκτρικού Πεδίου (MICRO-PMTR)

Κ. Χριστοφίδης

Χρίστου

Ανδρέας

2007

To φάσμα των Glueballs σε θεωρίες βαθμίδας SU(N)

Χ. Παναγόπουλος

         

Ιωάννου

Μιχάλης

2006

Διαταρακτική Επανακανονικοποίηση στις Συναρτήσεις Κατανομής για partons Χρησιμοποιώντας Βελτιωμένες Φερμιονικές και Γκλουονικές Δράσεις

Χ. Παναγόπουλος

Λούμακος

Λούκας

2006

Υπολογιστική Προσομοίωση Της Χωροχρονικής Εξέλιξης Των Φορέων στο Πολυκρυσταλλικό Πυρίτιο

Α. Όθωνος

Πετρίδης

Ανδρέας

2006

Αλγόριθμος ανακατασκευής της ενέργειας των νεκρών καναλιών του Hλεκτρομαγνητικού Καλοριμέτρου του πειράματος CMS

Π. Ραζής

Σκουρουπάθης

Απόστολος

2006

Κβαντική Χρωμοδυναμική στο Πλέγμα: Διαταρακτικοί Υπολογισμοί με Βελτιωμένες Δράσεις

Χ. Παναγόπουλος

Τέκλος

Αντώνιος

2006

Συγκριτική Μελέτη Μεθόδων Υπολογισμού Ενεργού Σύζευξης σε Συστήματα Μεταφοράς Ηλεκτρονίων

Σ. Σκούρτης

Χ'Βασιλείου 

Χρίστος

2006

Παραγωγή και ανάλυση αδρονίων στο σύστημα σύγκρουσης C+C για ενέργειες δέσμης 1 και 2 A GeV με το φασματόμετρο HADES

Χ. Τσέρτος

         

Αδάμου

Κατερίνα

2005

Διαμορφωτής Υπερβραχέων Παλμών Laser Υψηλής Απόδοσης

Α. Όθωνος

Δημητρίου

Ζωή

2005

Ανάπτυξη του Φωτοπυροηλεκτρικού Φασματομέτρου και Πειραματική Ανάλυση Αντι-ανακλαστικών Επιφανειών σε Πολυκρυσταλλικό Πυρίτιο

Κ. Χριστοφίδης

Κουτσίδης

Χαράλαμπος

2005

Θερμική Μελέτη Φραγμάτων Bragg: Θεωρία και Πρακτικές Εφαρμογές

Α. Όθωνος

Οικονόμου

Αριστείδης

2005

Έλεγχος και Βαθμονόμηση των Ηλεκτρονικών Μονάδων VFE του Ηλεκτρομαγνητικού Καλοριμέτρου του Πειράματος CMS

Π. Ραζής

Πολυδωρίδης

Σάββας

2005

Θεωρητική Μελέτη της Σταθεροποίησης Βιομοριακών συστημάτων με Μοντέλα Έμμεσης και Άμεσης Αναπαράστασης του Υδατικού Περιβάλλοντος

Γ. Αρχοντής

Σιήκης

Νικόλας

2005

Φωτοδιαμορφωμένη Θερμοανακλαστικότητα: Η Λύση των Εξισώσεων Διάχυσης

Κ. Χριστοφίδης

         

Ασπρομάλλη

Μυριάνθη

2004

Ενεργειακές Μελέτες Κβαντικών Ηλεκτρονίων σε Εξωτερικό Μαγνητικό Πεδίο: από Αστροφυσικά Συστήματα σε Ημιαγωγικές Ετεροδομές

Κ. Μουλόπουλος

Λοϊζίδου

Έφη

2004

Ανάπτυξη και Επέκταση σε Πραγματικούς Χρόνους, της Τεχνικής της Φωτοδιαμορφωμένης Θερμοανακλαστικότητας (PMTR) σε Υψηλές Θερμοκρασίες για Χαρακτηρισμό Υλικών

Κ. Χριστοφίδης

Τσιακκουρή

Δήμητρα

2004

Μελέτη της Διακριτικής Ικανότητας του Ηλεκτρομαγνητικού Καλοριμέτρου του Πειράματος CMS κάτω από Σωματιδιακή Ακτινοβολία

Π. Ραζής

Φλωρίδου

Δέσπω

2004

Ταυτοποίηση Σωματιδίων με το Φασματόμετρο HADES

Χ. Τσέρτος

         

Νικολάου

Νικόλας

2003

Μελέτη του Θεωρητικού Υποβάθρου του Μοντέλου της Ελάχιστης Υπερβαρύτητας, mSUGRA, στον Επιταχυντή LHC

Π. Ραζής

         

Κυριάκου

Γεωργία

2002

Κρύσταλλος Wigner και Νέες Καταστάσεις της Ύλης Μέσα σε Μαγνητικά Πεδία

Κ. Μουλόπουλος

         

Καρμιώτης

Ιωάννης

2001

Αλληλεπίδραση Υπερταχέων Παλμών με την Ύλη

Α. Όθωνος

Προεστός

Γιάννης

2001

Ο υπολογισμός σε δύο βρόχους, της κρίσιμης μάζας των Φερμιονίων Wilson χρησιμοποιώντας βελτιώσεις Ο(α).

Χ. Παναγόπουλος

         

Πουλλή

Ζήνα

1997

Φωτοθερμική Ακτινομετρία Εφαρμοσμένη σε Εμφυτευμένο Πυρίτιο

Κ. Χριστοφίδης

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας