2011 - Σήμερα | 1997 - 2010

 

Επίθετο

Όνομα

Έτος

Τίτλος Διατριβής

Ερευνητικός Σύμβουλος

Τουμάζου

Μαρίνα

2019

Design of Level-1 Hadronic Tau Triggers for the High Luminosity LHC CMS Detector

Φ. Πτωχός

         

Αλεξίου

Ανδρονίκη

2018

Optical Properties of Perovskite Nanocrystal-Sensitized Polymer Fiber Nanocomposites

Γ. Ίτσκος

         

Αχιλλέως

Χάρις

2017

Temperature-Dependent Luminescence Studies of Hybrid Perovskite Nanocrystals 

Γ. Ίτσκος 

Κυλίλη

Κυριακή

2017

Spectroscopic Studies of Blatter Radical – Polymer Fiber Composites

Γ. Ίτσκος

Λούη

Ανδριανή

2017

Φασματοσκοπία Mossbauer στη Μελέτη της β-Θαλασσαιμίας σε Εμπλουτισμένα με 57Fe Εργαστηριακά Ποντίκια

Χ. Τσέρτος

Χαράκη

Μικέλα

2017

Ανακατασκευή της μάζας του Top στο πλήρως αδρονικό κανάλι για έλεγχο υποβάθρου στην έρευνα για το φορτισμένο μποζόνιο Higgs

Φ. Πτωχός

Χριστοδούλου

Αθανασία

2017

Φασματοσκοπία Mossbauer σε Χημικές Ενώσεις Μεταλλικών Πλειάδων Σιδήρου

Χ. Τσέρτος

         
Αριστοτέλους

Ραφαέλα

2016

Magneto-optics in hybrid-perovskite/ferromagnet hetero-structures

Γ. Ίτσκος

Λιασής 

Γιαννάκης

2016

Φορητή Συσκευή Οπτικής Λιθογραφίας με Λεϊζερ

Θ. Τρυπηνιώτης

Μουσικού

Ανδρονίκη

2016

Structure-Property Relations in Hybrid Mixed Halide Perovskites

Γ. Ίτσκος

Νικολαίδης 

Κωνσταντίνος

2016

Spin Pumping σε Υβριδικά Perovskites

Θ. Τρυπηνιώτης

Παναγή 

Νάσια

2016

Optical Properties of Blatter-type Radicals

Γ. Ίτσκος

Πολυκάρπου

Γεωργία

2016

Flickering Resonance Model for Molecular Junction

Σ. Σκούρτης

Χρυσοστόμου

Ραφάελα

2016

Photophysics of Thiazole-based Small Molecules for Organic Electronics

Γ. Ίτσκος

         

Βαλιαντή

Στέφανη

2015

Μοντελοποίηση των Χαρακτηριστικών Ρεύματος-Τάσης σε Ετεροδομές Μετάλλου-Πρωτεϊνης Μεταφοράς Ηλεκτρονίων-Μετάλλου

Σ. Σκούρτης

         

Ηροδότου

Ελένη

2014

Αναζήτηση της διάσπασης του ελαφρύτερου βαθμωτού NMSSM higgs στα δυο ψευδοβαθμωτά με το πείραμα CMS, CERN

Π. Ραζής

Ρουσογένους

Κωνσταντίνα

2014

Time–Resolved Terahertz Transmission Spectroscopy on Semiconducting Poly-Si Thin Films

Α. Ὀθωνος

         

Καλλιδώνης

Χρίστος

2013

Baryon Spectrum and the proton spin from Lattice QCD

Κ. Αλεξάνδρου

         

Ιωάννου

Αιμίλιος

2012

Χρησιμοποίηση γεγονότων διμιονίου ίδιου φορτίου για την μελέτη ενός μικρής μάζας Higgs μποζονίου στα πλαίσια της NMSSM θεωρίας

Φ. Πτωχός

Μυτίδου

Χρυστάλλα

2012

Μελέτη της δομικής σταθερότητας πρωτεϊνικών τμημάτων του αδενοϊού και συμπλόκων του συστήματος συμπληρώματος με προσομοιώσεις Μοριακής Δυναμικής

Γ. Αρχοντής

Νεοκλέους

Στέφανη

2012

Πληθωρισμός στο πρώιμο Σύμπαν

Π. Ραζής

Σολέα

Αναστασία

2012

Το Ανώμαλο Κβαντικό Φαινόμενο Hall στη Γραφίνη

Κ.Μουλόπουλος

         

Αντωνίου

Παναγιώτης

2011

Εφαρμογή της Κβαντικής Θεωρίας Ανοικτών Συστημάτων Redfield-Lindbland σε Μοριακά Συστήματα Μεταφοράς Ηλεκτρονίων και Εξιτονίων

Σ. Σκούρτης

Βάσιλας

Ιωάννης

2011

Μελέτη Νέων Ανιχνευτικών Διατάξεων για Μελλοντικά Ανδρονικά Καλορίμετρα

Φ. Πτωχός

Γεωργίου

Γεώργιος

2011

Παραγωγή και Ανίχνευση Ακτινοβολίας THz με τη Χρήση μη Γραμμικών Τεχνικών, για Ανίχνευση της Δυναμικής των φορέων σε Ημιαγώγιμα Υλικά

Α. Όθωνος

Παπαγεωργίου

Πόλα

2011

Σύνθεση και χαρακτηρισμός νανονημάτων Σουλφιδίου του Ινδίου (In2S3 NWs) και νανονημάτων Νιτριδίου του Ινδίου (InN NWs) με την μέθοδο της χημικής εναπόθεσης ατμών

Α. Όθωνος

Παπατρύφωνος

Κωνσταντίνος

2011

Μελέτη Φραγμάτων Bragg σε Οπτικές Ίνες 

Α. Όθωνος

Περδίκη

Μαριάννα

2011

Xαρακτηρισμός και σύνθεση Νανονημάτων Δισθενούς Οξειδίου Του Χαλκού (CuO) Με Ξηρή Οξείδωση

Α. Όθωνος

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας