ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Προσωπικό Ανά Ερευνητικό Τομέα

Διοικητικό Προσωπικό

Μεταδιδακτορικοί Συνεργάτες

Ερευνητικοί Συνεργάτες

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

Προπτυχιακοί Φοιτητές

 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ

Επισκέπτες Καθηγητές

Επισκέπτες Καθηγητές Πρηγούμενων Εξαμήνων

Ειδικοί Επιστήμονες

 

 

Για ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με το Ακαδημαϊκό προσωπικό, παρακαλώ επισκεφτείτε την νέα ιστοσελίδα του Τμήματος Φυσικής.

nophoto n

Halil Saka (Λέκτορας)

Email: saka.halil AT ucy.ac.cy  Τηλ. +35722892843

Κτήριο 13 ΣΘΕΕ 02 - Γραφείο Β241

nophoto n

Κωνσταντία Αλεξάνδρου (Καθηγήτρια)

Email: alexand AT ucy.ac.cy  Τηλ. +35722892829

Κτήριο 13 ΣΘΕΕ 02 - Γραφείο Β222

nophoto n

Γεώργιος Αρχοντής (Αναπληρωτής Καθηγητής)

Email: archonti AT ucy.ac.cy  Τηλ. +35722892822

Κτήριο 13 ΣΘΕΕ 02 - Γραφείο Β215

nophoto n

Σταύρος Θεοδωράκης (Αναπληρωτής Καθηγήτης)

Email: stavrost AT ucy.ac.cy  Τηλ. +35722892841

Κτήριο 13 ΣΘΕΕ 02 - Γραφείο B240

itskos

Γρηγόριος Ίτσκος (Αναπληρωτής Καθηγήτης - Πρόεδρος Τμήματος)

Email: itskos AT ucy.ac.cy  Τηλ. +35722892835

Κτήριο 13 ΣΘΕΕ 02 - Γραφείο Β235

cos

Κωνσταντίνος Μουλόπουλος (Αναπληρωτής Καθηγητής)

Email: cos AT ucy.ac.cy  Τηλ. +35722892840

Κτήριο 13 ΣΘΕΕ 02 - Γραφείο Β238

othonos

Ανδρέας Όθωνος (Καθηγητής)

Email: othonos AT ucy.ac.cy  Τηλ. +35722892827

Κτήριο 13 ΣΘΕΕ 02 - Γραφείο Β220

panagopoulos

Χαράλαμπος Παναγόπουλος (Καθηγητής)

Email: haris AT ucy.ac.cy  Τηλ. +35722892832

Κτήριο 13 ΣΘΕΕ 02 - Γραφείο Β225

nophoto n

Φώτιος Πτωχός (Αναπληρωτής Καθηγητής)

Email: fotis AT ucy.ac.cy  Τηλ. +35722892837

Κτήριο 13 ΣΘΕΕ 02 - Γραφείο Β235 

panos razis

Πάνος Α.Ραζής (Καθηγητής)

Email: razis AT ucy.ac.cy  Τηλ. +35722892872 

Κτήριο 13 ΣΘΕΕ 02 - Γραφείο Β111Β

skourtis

Σπύρος Σκούρτης (Αναπληρωτής Καθηγητής - Αντιπρόεδρος Τμήματος)

Email: skourtis AT ucy.ac.cy  Τηλ. +35722892831

Κτήριο 13 ΣΘΕΕ 02 - Γραφείο Β224

nophoto n

Νικόλαος Τούμπας (Αναπληρωτής Καθηγητής)

Email: nick AT ucy.ac.cy  Τηλ. +35722892838

Κτήριο 13 ΣΘΕΕ 02 - Γραφείο Β236 

nophoto n

Θεοδόσης Τρυπηνιώτης (Επίκουρος Καθηγητής)

Email: theot AT ucy.ac.cy  Τηλ. +35722892836

Κτήριο 13 ΣΘΕΕ 02 - Γραφείο Β234

nophoto n

Χαράλαμπος Τσέρτος (Καθηγητής)

Email: tsertos AT ucy.ac.cy  Τηλ.+35722892847

Κτήριο 13 ΣΘΕΕ 02 -Γραφείο Β247 

christofides

Κωνσταντίνος Χριστοφίδης (Καθηγητής)

Email: ccc AT ucy.ac.cy  Τηλ. +35722892824

Γραφείο B217