Κατά τη διάρκεια του διδακτορικού συμμετείχα σε ερευνητική ομάδα που εστιάζεται στον τομέα της θεωρητικής Πυρηνικής Φυσικής, και συγκεκριμένα σε μελέτες της Κβαντικής Χρωμοδυναμικής (QCD), της θεμελιώδους θεωρίας της ισχυρής δύναμης. Η συνεργασία μου με το Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίστηκε και μετά το διδακτορικό, και το 2012 διετέλεσα επισκέπτρια Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Ο συνδυασμός των σπουδών και της ενεργούς εμπλοκής μου με ερευνητική ομάδα του Τμήματος Φυσικής που διακρίνεται παγκόσμια, συνείσφεραν στην αναγνωσιμότητά μου ως επιστήμονα. Το 2016 διορίστηκα στο διεθνώς διακεκριμένο Πανεπιστήμιο Τemple, στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, σαν Επίκουρης Καθηγήτριας (tenure track) στο Τμήμα Φυσικής.
Μέχρι σήμερα συνεργάζομαι με καταξιωμένους επιστήμονες του Πανεπιστημίου Κύπρου και Αμερικάνικων πανεπιστημίων. Οι ερευνητικές δραστηριότητες, μου έχει εξασφαλίσει συνολική χρηματοδότηση ύψους $1,000,000 από το Κρατικό Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας της Αμερικής (NSF) και το Κρατικό Τμήμα Ενέργειας (DoE).

Απόφοιτος Πτυχίου Φυσικής και Διδακτορικός απόφοιτος