Οι προπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές μου στο Τμήμα Φυσικής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου υπήρξαν αναμφίβολα καθοριστικές και έθεσαν τις βάσεις για την μετέπειτα πορεία μου ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Princeton, και τώρα ως επίκουρος καθηγητής στο Texas A&M. Το προπτυχιακό πρόγραμμα ήταν κατάλληλα δομημένο να προσφέρει στους φοιτητές τις θεμελιώδεις αρχές σε βασικούς κορμούς της φυσικής όπως είναι ο ηλεκτρομαγνητισμός, η θερμοδυναμική και η κβαντομηχανική, τις οποίες χρησιμοποιώ σχεδόν καθημερινά τόσο στο ερευνητικό όσο και στο διδακτικό μου έργο. Επίσης τα μαθήματα σχετιζόμενα με υπολογιστικές μεθόδους φυσικής από την αρχή του πτυχίου, βοήθησαν στο να αναπτύξω “πάθος” προς την υπολογιστική έρευνα. Το προπτυχιακό πρόγραμμα μαθημάτων συχνά προωθούσε την ελεύθερη σκέψη και φαντασία στην επίλυση προβλημάτων, γαλουχώντας τους φοιτητές με τις αρχές εξερεύνησης. Ταυτόχρονα, η δυνατότητα επιλογής μαθημάτων, όπως η βιοφυσική, και επιλογή διπλωματικής εργασίας, υπήρξαν για μένα εφαλτήρια για να αρχίσω από τις προπτυχιακές μου σπουδές να εξερευνώ τον “φανταστικό” κόσμο διερεύνησης βιολογικών μορίων με αρχές φυσικοχημείας. Αδιαμφισβήτητα, για μένα το πιο σημαντικό κομμάτι των σπουδών μου, ήταν οι διδακτορικές μου σπουδές μέσω των οποίων απέκτησα ανεκτίμητες γνώσεις και εμπειρία στον τομέα της υπολογιστικής βιοφυσικής. Επιπλέον μέσω των συνεργασιών με διάφορες ερευνητικές ομάδες στην Ελλάδα, Ισραήλ και Καλιφόρνια στις ΗΠΑ, οι διδακτορικές μου σπουδές βοήθησαν στο να εμπλουτίσω τις γνώσεις μου και να εκτιμήσω την αξία της διεπιστημονικότητας στον 21ο αιώνα. Αυτές οι γνώσεις σε συνδυασμό με τη γνώση που απέκτησα στο Princeton για το σχεδιασμό μορίων και μαθηματικής βελτιστοποίησης, αποτελούν τους δύο κύριους άξονες της ερευνητικής μου ομάδας σήμερα που συνενώνονται με “καινοτόμο” τρόπο ώστε να σχεδιάζουμε νέα βιολογικά νανοϋλικα και πιθανά θεραπευτικά μόρια, όπως επίσης να χρησιμοποιούμε και να δημιουργούμε νέα υπολογιστικά εργαλεία για να κατανοήσουμε τη βιολογική δομή και αλληλεπιδράσεις μορίων σε βασικούς άξονες της βιολογίας και υγείας.

Απόφοιτος Πτυχίου Φυσικής και Διδακτορικός Απόφοιτος