Κάθε ακαδημαϊκό έτος ανακοινώνεται ο αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών που θα γίνονται δεκτοί στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Σπουδές Φύλου".

Aπαιτούμενα Δικαιολογητικά για Αίτηση Εισδοχής:

  • Συμπληρωμένη Aίτηση Εισδοχής
  • Bιογραφικό Σημείωμα
  • Πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα Πανεπιστημιακών πτυχίων ή Βεβαίωση Αποφοίτησης
  • Αναλυτική Βαθμολογία
  • Σύντομη έκθεση προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων
  • Συστατικές επιστολές

Σημ.: Περισσότερες πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και την αίτηση εισδοχής θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών.