1. Συμμετοχή της Έδρας UNESCO και του Κέντρου Σπουδών Φύλου του Πανεπιστημίου Κύπρου σε διαδικτυακή συζήτηση με θέμα Εκπαίδευση για το Φύλο στην Ευρώπη (25-26 Σεπτεμβρίου 2012)

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (European Institute for Gender Equality, EIGE) οργάνωσε μια διαδικτυακή συζήτηση σχετικά με την εκπαίδευση για το φύλο στην Ευρώπη στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2012. Η έδρα UNESCO και το Κέντρο Σπουδών Φύλου του Πανεπιστημίου Κύπρου συμμετείχαν στη συζήτηση κατά την οποία ερευνητές, ακαδημαϊκοί και εμπειρογνώμονες σε θέματα φύλου από την Ευρώπη αντάλλαξαν ιδέες. Στη συζήτηση αναλύθηκαν πρακτικά και θεωρητικά ζητήματα ενώ παρουσιάστηκε και το καινούργιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Σπουδές Φύλου που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Για μια αναλυτική αναφορά, παρακαλώ πατήστε εδώ.