Πολιτική διεξαγωγής προωθητικών ενεργειών & κινηματογραφήσεων, φωτογραφίσεων από τρίτους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

Τομέας Προώθησης και Προβολής

Πρυτανεία

Τι είναι οι προωθητικές ενέργειες;

Παραδείγματα προωθητικών δραστηριοτήτων είναι η διανομή φυλλαδίων, το στήσιμο διαφημιστικών περιπτέρων, η διενέργεια εκστρατειών, η τοποθέτηση banners, η επαγγελματική/ ερασιτεχνική φωτογράφιση ή βιντεογράφηση, η δειγμάτιση διαφημιστικών ειδών, κ.ά. παρεμφερείς ενέργειες. Η παρούσα πολιτική ισχύει για όλες αυτές τις δραστηριότητες.

Βρείτε περισσότερα στο σύνδεσμο: Προωθητικές ενέργειες