Συνεργασία Deloitte Κύπρου με το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (MSc) στην Επιστήμη Δεδομένων του Πανεπιστημίου Κύπρου, 14 Ιουνίου 2024

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου στηρίζει τα όνειρα των αποφοίτων του, 06 Ιουνίου 2024
6 Ιουνίου, 2024
20 χρόνια Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Κύπρου. 11 Ιουνίου 2024
14 Ιουνίου, 2024
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου στηρίζει τα όνειρα των αποφοίτων του, 06 Ιουνίου 2024
6 Ιουνίου, 2024
20 χρόνια Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Κύπρου. 11 Ιουνίου 2024
14 Ιουνίου, 2024

Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Επιστήμη Δεδομένων  (MSc in Data Science) του Πανεπιστημίου Κύπρου και η εταιρεία παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών Deloitte Κύπρου, υπέγραψαν την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024 Μνημόνιο συνεργασίας. Το Μνημόνιο υπέγραψαν εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου οι Προέδροι των τριών Τμημάτων του προγράμματος, η Καθηγήτρια Άννα Φιλίππου από το Τμήμα Πληροφορικής, ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Φωκιανός από το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής και ο Καθηγητής Γιώργος Χατζηνικόλας από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης. Εκ μέρους της  Deloitte, υπέγραψε ο Συνέταιρος και Επικεφαλής στο τμήμα Χρηματοοικονομικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών κ. Γιώργος Μαρτίδης.

Η συνεργασία έχει ως στόχο να συμβάλει στη διάδοση τεχνογνωσίας υψηλού επιπέδου και στη μεταφορά τεχνολογίας, μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, ώστε να μπορέσουν να ενισχύσουν τη στρατηγική τους θέση στο σημερινό συνεχώς εξελισσόμενο τομέα της Επιστήμης Δεδομένων.

Η Deloitte κάθε χρόνο, θα παρέχει μια πλήρης υποτροφία φοίτησης  σε ένα/μια  φοιτητή/τρια που θα επιλέγεται βάσει προσόντων και ικανοτήτων από τους τρείς διευθυντές του Προγράμματος. Κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής, οι διευθυντές του Προγράμματος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πάνος Μαρκόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Σέργιος Αγαπίου και ο Αναπληρωτής Καθηγητής Γιώργος Πάλλης, ανακοίνωσαν και την ομάδα που ανέθεσαν στην Deloitte για την δράση Student Capstone Projectsγια το 2024. Η ομάδα θα συνεργαστεί με την εταιρεία Deloitte στους επόμενους 2 μήνες, για την υλοποίηση συγκεκριμένου έργου στον τομέα της Επιστήμης Δεδομένων με την καθοδήγηση των διδασκόντων. Το πλαίσιο συνεργασίας προνοεί συνέργειες σε διάφορα επίπεδα όπως τοποθετήσεις φοιτητών, ευκαιρίες εργοδότησης σε απόφοιτους, φοιτητικές εργασίες σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και συμμετοχή σε ερευνητικά  προγράμματα.

Η ουσιαστική διασύνδεση με την πραγματική οικονομία, το επιχειρηματικό οικοσύστημα και την αγορά εργασίας αποτελεί βασική προτεραιότητα για το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Επιστήμη Δεδομένων του Πανεπιστημίου Κύπρου επιδιώκει και διατηρεί στενές σχέσεις με το οικοσύστημα με στόχο την εκπαίδευση φοιτητών/τριών ικανών να ανταποκριθούν στις αναδυόμενες τάσεις και απαιτήσεις της αγοράς και την διάδοση εξειδικευμένης γνώσης και τεχνογνωσίας.

Για τη Deloitte η συνεργασία αυτή έχει μεγάλη σημασία, καθώς μέρος της στρατηγικής της είναι η δέσμευση για υποστήριξη και ανάπτυξη των νέων μέσα από την εκπαίδευση, επεκτείνοντας τις γνώσεις και στηρίζοντας την ακαδημαϊκή κατάρτιση στη χώρα μας. Στόχος της Deloitte είναι να δώσει εφόδια στους νέους ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.