Γνωρίζατε ότι η Συμμαχία Νεαρών Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων για το Μέλλον της Ευρώπης – YUFE ( Young Universities for the Future of Europe) βρίσκεται στην περιοχή σας; - To YUFE θα φέρει την Ευρώπη στην πόρτα σας κτίζοντας μια δυνατή πρωτοπόρα κοινότητα πολιτών, φοιτητών και προσωπικού των πανεπιστημίων, οι οποίοι θα δουλεύουν μαζί για το μέλλον της Ευρώπης, 27 Νοεμβρίου 2020

Η διαδικασία των αιτήσεων για το Παράρτημα Διπλώματος YUFE (YUFE Diploma Supplement Track) - Mία μοναδική εμπειρία απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων μέσα από την φοίτηση σε 10 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, 24 Νοεμβρίου 2020

Ψηφιακός θησαυρός: Ελεύθερη πρόσβαση σε 458 σπάνια ελληνικά περιοδικά του 19ου και του 20ού αιώνα - Μέσα από τη συνεργασία της Βιβλιοθήκης του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος και της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου, 23 Νοεμβρίου 2020

Εικονική Πανεπιστημιούπολη YUFEYUFE: Ταξιδέψτε στην Ευρώπη παρά την πανδημία!, 23 Νοεμβρίου 2020

Στον κατάλογο με τους επιστήμονες του κόσμου με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως, δύο ακαδημαϊκοί του Πανεπιστημίου Κύπρου - Στη λίστα των επιστημόνων με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως «The Highly Cited Researchers 2020» η Καθηγήτρια Δέσπω Φάττα-Κάσινου του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος και ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Κρικίδης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, 19 Νοέμβριος 2020

Ερευνητική Μελέτη: Μελέτη της πανδημίας COVID-19 στην Κύπρο - Το Κέντρο Αριστείας Βιοτράπεζα και Βιοϊατρική Έρευνα (CY-Biobank) σε συνεργασία με τις Ιατρικές Σχολές του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και με το Τμήμα Επιστημών Υγείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, θα διεξαγάγει έλεγχο ανάμεσα στον πληθυσμό της Κύπρου για παρουσία αντισωμάτων κατά της COVID-19, 17 Νοεμβρίου 2020

Εικονική Πανεπιστημιούπολη YUFE: Ταξιδέψτε στην Ευρώπη παρά την πανδημία!, 16 Νοεμβρίου 2020

Το Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου συμμετέχει στο Νέο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα Marie Curie ITN, RE-DWELL - Στόχος η διεπιστημονική εκπαίδευση για βιώσιμη και οικονομικά προσιτή στέγαση, 16 Νοέμβριος 2020

Άλλη μία ερευνητική επιτυχία για το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η Κύπρος εξασφάλισε την πρώτη χρηματοδότηση από το ανταγωνιστικό Synergy Grant του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC)Synergy Grant του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC), 05 Νοεμβρίου 2020

Εξ-αποστάσεως ψυχοθεραπεία μέσω εικονικής πραγματικότητας για άτομα που παρουσιάζουν υψηλό ρίσκο για διατροφικές διαταραχές - Νέα έρευνα του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Κέντρου Αριστείας RISE και του Πανεπιστημίου Kent στο Η.Β. κατέδειξε ότι η εξ αποστάσεως ψυχοθεραπεία με εικονική πραγματικότητα είναι εφικτή και μπορεί να βοηθήσει άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την εικόνα του σώματός τους, 04 Νεομβρίου 2020