Δημιουργία Έδρας Παθολογικής Ογκολογίας και συνέχιση λειτουργίας της Έδρας Χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου από την Τράπεζα Κύπρου, 30 Ιανουαρίου 2019

Δωρεές και Δικτύωση από Κύπριους και Έλληνες της διασποράς - Στηρίζουν καινοτόμες έρευνες στα Πανεπιστήμια της Κύπρου, 29 Ιανουαρίου 2019

Γιατί είναι σημαντικές οι επερχόμενες ευρωεκλογές - Ανοικτός διάλογος με τους πολίτες στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, 28 Ιανουαρίου 2019

 
Παρουσίαση αποτελεσμάτων ερευνητικού προγράμματος «Αξιολόγηση επιπέδων ικανοποίησης πελατών των Κυπριακών Ταχυδρομείων για το έτος 2018» που διενήργησε το ΠΑΚΕΠΕ, 17 Ιανουαρίου 2019