Τηλ. +357 22892920, Τηλεομ. +357 22892910, Ιστοσελίδα
 
ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Καπαρδής Ανδρέας Ομότιμος Καθηγητής Εγκληματολογία, Ποινική Δικαιοσύνη, Δικαστική Ψυχολογία, Ποινολογία, Ανακριτική, Παραβατικότητα, Σωφρονιστική, Πρόληψη του εγκλήματος, Τροχαία, Τρομοκρατία
Κόμπος Κωνσταντίνος Αναπληρωτής Καθηγητής Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Συνταγματικό Δίκαιο, Συγκριτικό Δίκαιο, Δημόσιο Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Συνταγματικό Δίκαιο
Κωνσταντινίδης Αριστοτέλης Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνές Δίκαιο, Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δίκαιο των Ηνωμένων Εθνών, Διεθνής Ασφάλεια και Τρομοκρατία, Διεθνές Δίκαιο και Εθνικά Δικαστήρια, Διεθνής Αναπτυξιακή Συνεργασία
Παπαχαραλάμπους Χαράλαμπος Αναπληρωτής Καθηγητής Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικονομία, Διεθνές Ποινικό Δίκαιο, Σωφρονιστική Νομοθεσία, Αντεγκληματική Πολιτική
Συνοδινού Τατιάνα-Ελένη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Δίκαιο Πληροφορικής, Δίκαιο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Εμπράγματο Δίκαιο, Ιδιωτικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο
Χατζημιχαήλ Νικήτας Αναπληρωτής Καθηγητής Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, Συγκρικό και Ευρωπαϊκό Ιδιωτικό Δίκαιο, Δίκαιο του Διεθνούς Εμπορίου & Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, Ιστορία της Δυτικής Νομικής Παράδοσης
     
Παπαδόπουλος Θωμάς  Λέκτορας Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο Εταιριών και Εταιρική Διακυβέρνηση, Χρηματοοικονομικό Δίκαιο, Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς, Δίκαιο Ανταγωνισμού, Πτωχευτικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δίκαιο Εσωτερικής Αγοράς και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο.
Παρασκευά Κώστας
Λέκτορας Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Συνταγματικό Δίκαιο
Κυπριακό Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Δημόσιο Δίκαιο
Διοικητικό Δίκαιο