Τηλ. +357 22892700, Τηλεομ. +357 22892701, Ιστοσελίδα
 
ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Δημόπουλος Γιάννης Καθηγητής Tεχνητή Νοημοσύνη, Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογιστική, Προγραμματισμός Δράσης, Μη-μονοτονική Συλλογιστική, Ικανοποίηση Περιορισμών
Δικαιάκος Δ. Μάριος Καθηγητής Δικτυοκεντρικός Υπολογισμός, Με Έμφαση στους Υπολογισμούς Πλέγματος, Τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού Πληροφοριών, Κινητός Υπολογισμός
Ευριπίδου Παρασκευάς Καθηγητής Παράλληλη Επεξεργασία και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Κινητοί Υπολογισμοί και Περιβάλλουσα Πληροφορική (Mobile and Pervasive Computing)
Κάκας Α. Αντώνης Καθηγητής Tεχνητή Νοημοσύνη, Γνωστικά Συστήματα, Μηχανική Μάθηση, Υπολογιστική Βιοεπιστήμη
Κεραυνού-Παπαηλιού Ελπίδα Καθηγήτρια Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ιατρική, Διαγνωστικά Συστήματα,
Χρονικά Πληροφοριακά Συστήματα στην Ιατρική (χρονική αφαιρετικότητα δεδομένων), Ευφυής Ανάλυση Δεδομένων στην Ιατρική/Χρονική Εξόρυξη Δεδομένων, Υβριδικά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων.
Μαυρονικόλας Μάριος Καθηγητής Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων, Κατανεμημένος και Παράλληλος Υπολογισμός, Αλγοριθμικά Θέματα Δικτύων Επικοινωνιών, Υπολογιστική Πολυπλοκότητα
Παπαδόπουλος Γεώργιος Καθηγητής Πληροφοριακά Συστήματα, Υπολογισμός στο Νέφος, Ηλεκτρονική Μάθηση, Ηλεκτρονική Υγεία,
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Τεχνολογίες Λογισμικού και Διαδικτύου
Παττίχης Σ. Κωνσταντίνος Καθηγητής Ανάπτυξη ΄Εξυπνων Συστημάτων, Νευρωνικά Δίκτυα, Γενετικοί Αλγόριθμοι, Επεξεργασία και Ανάλυση Σήματος και Εικόνας και Τηλεματική, με ΄Εμφαση στις Ιατρικές Εφαρμογές
Πιτσιλλίδης Ανδρέας Καθηγητής Σταθερά και Κινητά / Ασύρματα Δίκτυα, Διαδίκτυο των
Πραγμάτων και του Ιστού των Πραγμάτων, Προσαρμογή και εφαρμογή θεωρίας ελέγχου, τεχνικές εμπνευσμένες από τη φύση, και υπολογιστική νοημοσύνη για επίλυση προβλημάτων στα δίκτυα επικοινωνιών.
Σαμάρας Γιώργος Καθηγητής Κινητός Υπολογισμός και Δεδομένα (Mobile Computing), Βάσεις Δεδομένων (Σχεσιακές, Αντικειμενοστραφείς), Κινητοί Πράκτορες, Επεξεργασία Κινήσεων Δεδομένων, Τελειωτικά Πρωτόκολλα, Συστήματα Προσωποποίησης, Web Συστήματα
Σχίζας Ν. Χρίστος Καθηγητής Ηλεκτρονική Υγεία, Υπολογιστική Νοημοσύνη, Νευρωνικά Δίκτυα, Γενετικοί Αλγόριθμοι, Θεωρία Συστημάτων, Διαγνωστικά Συστήματα στην Ιατρική, Μετεωρολογία, Μηχανική, και Οικονομικά.
Χρυσάνθου Γιώργος Καθηγητής Γραφικά Υπολογιστών, Εικονική και Επαυξημένη Πραγματικότητα, Ηλεκτρονικά παιχνίδια.
Γεωργίου Χρύσης Αναπληρωτής Καθηγητής Κατανεμημένος και Παράλληλος Υπολογισμός (Θεωρία και Πρακτική), Ανοχή Σφαλμάτων και Αξιοπιστία, Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα, Δυναμικά Υπολογιστικά Περιβάλλοντα
Ζεϊναλιπούρ Δημήτρης Αναπληρωτής Καθηγητής Διαχείριση Δεδομένων σε Υπολογιστικά Συστήματα και Δίκτυα: Διαχείριση Δεδομένων από Κινητές Συσκευές και Αισθητήρες, Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων σε Παράλληλες και Κατανεμημένες Αρχιτεκτονικές, Διαχείριση Χώρο-Χρονικών Δεδομένων, Διαχείριση Δικτυακών και
Τηλεπικοινωνιακών Δεδομένων, Δεδομένα σε Εφαρμογές Πληθοπορισμού, Δεδομένα Εσωτερικών Χώρων και Διαχείριση Ιδιωτικότητας.
Σαζεΐδης Γιάννος Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών: Μορφές Γράφων Υπολογισμού, Ιεραρχία Μνήμης, Πολυπυρήνες, Ισχύς, Θερμοκρασία, Πρόβλεψη
Trancoso Pedro Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Ιεραρχία της Μνήμης και Προχωρημένες Τεχνολογίες Μνήμης, Χρησιμοποίηση Χαρακτηριστικών Αρχιτεκτονικής για τη Βελτιστοποίηση Βάσεων Δεδομένων και Βελτιστοποίηση Συστημάτων σε Σχέση με την Ενέργεια
Φιλίππου Άννα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Θεωρία Παράλληλου Υπολογισμού, Τυπικές Μέθοδοι για Προδιαγραφή, Επαλήθευση και Ανάλυση Συστημάτων, Συστήματα Τύπων, Ιδιωτικότητα
Χριστοδούλου Χριστάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Υπολογιστική και Γνωστική Νευροεπιστήμη, Νευρωνικά Δίκτυα, Μηχανική Μάθηση
Αθανασόπουλος Ηλίας Επίκουρος Καθηγητής Ασφάλεια Συστημάτων και Ιδιωτικότητα
Βασιλείου Βάσος Επίκουρος Καθηγητής Δίκτυα Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, Διαδίκτυο των Πραγμάτων (ΙοΤ), Αρχιτεκτονικές Δικτύων Νέας Γενεάς, Κινητά Δίκτυα, Ασύρματες Επικοινωνίες, Δίκτυα Αισθητήρων, Ασφάλεια Δικτύων, Έξυπνα Συστήματα (Έξυπνη Πόλη, Έξυπνο Σπίτι, Έξυπνη Ενέργεια)
Καπιτσάκη Γεωργία Επίκουρη Καθηγήτρια Eπαναχρησιμοποίηση Λογισμικού, Κινητό διαδίκτυο, Υπολογιστική Προσανατολισμένη στις Υπηρεσίες, Μοντελοκεντρική Ανάπτυξη, Προστασία Ιδιωτικότητας
Πάλλης Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής Διαδικτυακός υπολογισμός, Υπολογιστικές Νεφέλες,  Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων, Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Κοινωνικά Δίκτυα