Πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Πανεπιστημίου Κύπρου και Πανεπιστημίου Texas A&M στις ΗΠΑ, 31 Μαΐου 2019

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου επισκέφθηκε ο Γενικός Διευθυντής Έρευνας και Καινοτομίας της ΕΕ, 31 Μαΐου 2019

Πληροφορίες για εξωτερική μετεγγραφή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, 29 Μαΐου 2019

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Φωταγωγήθηκε στα χρώματα της νόσου Huntington - Στο πλαίσιο της συνεχούς και έμπρακτης στήριξης του Ιδρύματος για το παγκόσμιο κίνημα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τη Νόσο και της δράσης “Light it Up 4 HD” , 27 Μαΐου 2019

Η εκλογή Νιαζί Κιζίλγιουρεκ: Το Πανεπιστήμιο Κύπρου "χάνει" ένα πολύτιμο μέλος του, κερδίζει όμως η Κύπρος και η Ευρώπη, 27 Μαΐου 2019

Επίσκεψη αντιπροσωπείας από πανεπιστήμια της πόλης Łódź της Πολωνίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, 09 Μαΐου 2019

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Ερευνητικού Προγράμματος "Διερευνώντας τη σχέση της ποιότητας διδασκαλίας με την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών/τριων στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση" , 6 Μαΐου 2019

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου μέλος του Pan European Seal Programme, 06 Μαΐου 2019

Δωρεές και Δικτύωση από Κύπριους και Έλληνες της Διασποράς, Στήριξη καινοτόμου έρευνας στα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της Κύπρου, 03 Μαΐου 2019